Deutsch English Polski Русский

Zamówienia publiczne

_C6A5609 kopia

W ramach prowadzonej praktyki oferujemy Państwu obsługę postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na każdym ich etapie, zarówno w fazie sporządzania oferty i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wyboru wykonawcy oraz reprezentacji przed Krajową Izbą Odwoławczą i sądami powszechnymi.

Naszym klientom oferujemy obsługę radcy prawnego na każdym etapie procesu o udzielenie zamówienia, zarówno po stronie oferentów, jak i wykonawców. Prawo zamówień publicznych jest dziedziną o dużej specyfice, przede wszystkim z uwagi na rozbieżności w redagowaniu i interpretowaniu przepisów, dlatego też sprawy nam powierzane analizowane są na wielu płaszczyznach, tak aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo dla naszych klientów.