Deutsch English Polski Русский

Prawo spółdzielcze

_C6A5627 kopia

W ramach bieżącej obsługi podmiotów gospodarczych swoje usługi świadczymy na rzecz spółdzielni mieszkaniowych, oferując pomoc w prowadzeniu procesów uwłaszczeniowych oraz o zapłatę należności. Pomagamy w przygotowywaniu uchwał oraz aktów wewnętrznych spółdzielni. Nasi radcy prawni w Gdańsku reprezentują spółdzielnie oraz spółdzielców podczas prowadzonych przez nich procesów sądowych. Skutecznie poprowadzimy Państwa przez proces przekształcenia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w prawo odrębnej własności lokalu. Ponadto reprezentujemy spółdzielnie w procesach odszkodowawczych przeciwko wykonawcom w sprawach z zakresu prawa budowlanego.