Deutsch English Polski Русский

Podział majątku małżeńskiego_C6A5628 kopia

Sprawy o podział majątku małżeńskiego stanowią jedną z głównych specjalizacji naszej Kancelarii Radców Prawnych, co oznacza, że posiadamy bogate doświadczenie w tym zakresie. W ramach świadczonych przez nas usług proponujemy prowadzenie spraw podziałowych zarówno na etapie przed-sądowym w toku negocjacji między stronami, jak również na etapie postępowania sądowego. Przygotowujemy projekty umów między małżonkami, a także wnioski o podział majątku i wszelkie niezbędne pisma w toku postępowania sądowego.

Struktura majątku małżeńskiego jest często bardzo skomplikowana (w skład majątku wchodzą np. udziały, akcje, przedsiębiorstwo), a środki na nabycie majątku mogły pochodzić z różnych źródeł, a zatem w sytuacji, gdy konieczne jest dokonanie podziału majątku, ważne jest z jednej strony kompleksowe podejście do pojawiających się problemów, zaś z drugiej bogata wiedza praktyczna i teoretyczna. To właśnie oferujemy Państwu. Wiedza teoretyczna znalazła swoje odzwierciedlenie w licznych publikacjach naukowych.

Z uwagi na kompleksowe podejście do stosunków majątkowych małżeńskich zajmujemy się również sprawami o ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami.