Deutsch English Polski Русский

Radca Prawny Paweł Stoppa

Radca Prawny Paweł StoppaRadca prawny Paweł Stoppa ukończył studia prawnicze oraz Europejskie Studia Specjalne w Centrum Studiów Europejskich na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. W latach 2002-2005 odbywał aplikację sądową, zakończoną pozytywnie złożonym egzaminem sędziowskim.

Zawód radcy prawnego wykonuje od 2006 roku. Doświadczenie zdobywał w dużych kancelariach prawniczych w Trójmieście.

W swojej praktyce zawodowej radca prawny Paweł Stoppa zajmuje się przede wszystkim obsługą prawną przedsiębiorców, prowadzeniem procesów sądowych oraz windykacją należności. Jest specjalistą w dziedzinie prawa upadłościowego i naprawczego, a swoje bogate doświadczenie w tym zakresie zdobywał doradzając przy upadłościach dużych spółek. Na stałe współpracuje z syndykami. Uczestniczył w przygotowywaniu wielu umów oraz transakcji zmierzających do likwidacji majątku upadłego, a przede wszystkim w wielu postępowaniach sądowych z udziałem syndyków.

Radca prawny Paweł Stoppa posiada również bogatą praktykę z zakresu prawa budowlanego (w szczególności tzw. „procesów budowlanych”), prawa spółdzielczego oraz obsługi inwestycji zagranicznych. Prowadzi sprawy przed sądami wszystkich instancji, a także przed Sądem Najwyższym, Naczelnym Sądem Administracyjnym i Trybunałem Konstytucyjnym. Reprezentuje pokrzywdzonych przedsiębiorców w sprawach z zakresu prawa karnego gospodarczego.

Radca prawny Paweł Stoppa oferuje również wszechstronną pomoc prawną w uzyskiwaniu odszkodowań i zadośćuczynień z tytułu szkód komunikacyjnych. Paweł Stoppa włada językiem angielskim, niemieckim, hiszpańskim i rosyjskim, dzięki czemu świadczy pomoc prawną na rzecz podmiotów prawnych i osób fizycznych z zagranicy.

Kontakt

Paweł Stoppa

radca prawny
tel. (+48) 66 77 44 883
stoppa@kancelaria-sps.pl

Specjalizacja

  • prowadzenie procesów sądowych
  • obsługa prawna przedsiębiorców
  • prawo upadłościowe i naprawcze
  • windykacja należności