Deutsch English Polski Русский

Prawo spółek

_C6A5610 kopia

Kompleksowa obsługa spółek jest jednym z priorytetów naszego zespołu radców prawnych. W ramach świadczonych usług proponujemy obsługę zarówno tych nowo tworzonych podmiotów, jak również istniejących.

Z uwagi na szeroką specjalizację w dziedzinie prawa handlowego i gospodarczego proponujemy Państwu:

 • tworzenie spółek jawnych, partnerskich, komandytowych, komandytowo-akcyjnych, z
 • ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnych (sporządzenie projektów umów, gromadzenie
 • dokumentacji rejestrowej, sporządzanie formularzy na potrzeby ZUS, NIP i REGON);
 • uzyskiwanie zezwoleń i koncesji;
 • due dilligence – opracowywanie wewnętrznych aktów prawnych na potrzeby spółek i ich
 • organów;
 • stały nadzór nad wszelkimi aspektami działalności spółki;
 • sporządzanie i opiniowanie kontraktów menadżerskich;
 • bieżące informowanie o zaistniałych zmianach prawnych;
 • przeprowadzanie procedury wyłączenia wspólnika;
 • zaskarżanie uchwał zgromadzeń wspólników (walnych zgromadzeń);
 • przeprowadzenie procesu likwidacji spółki;
 • łączenie, podział i przekształcenia spółek;

Prowadzona przez nas obsługa spółek ma charakter kompleksowy, co wiąże się z analizą sytuacji prawnej na wielu płaszczyznach prawa, w tym cywilnego, handlowego, gospodarczego, podatkowego i karnego. Powierzając nam prowadzenie spraw spółki możecie być Państwo pewni, że w sposób należyty będziemy czuwać nad wszelkimi sprawami prawnymi spółki.

Poza prowadzeniem procesów i bieżącym doradztwem prawnym, jesteśmy do Państwa dyspozycji w kwestii prowadzenia negocjacji biznesowych.