Deutsch English Polski Русский

uczestnictwo naszego pracownika w Szkole Praw Człowieka na Uniwersytecie w Stambule

uczestnictwo naszego pracownika w Szkole Praw Człowieka na Uniwersytecie w Stambule

Autor: kancelaria SPS w Aktualności 16 11 2015

Katarzyna Bień, będąca pracownikiem naszej kancelarii, uczestniczyła w Międzynarodowej Szkole Praw Człowieka zorganizowanej przez Uniwersytet w Stambule przy współudziale Uniwersytetu w Leiden. Podczas licznych wykładów studenci z całej Europy i państw azjatyckich omawiali najbardziej bieżące tematy związane z prawami człowieka, kryzysem migracyjnym i międzynarodowymi konfliktami zbrojnymi. W trakcie konferencji zostały przeprowadzone również symulacje rozpraw prowadzonych przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka, gdzie uczestnicy odgrywali rolę pełnomocników stron występujących w danym postępowaniu.