Deutsch English Polski Русский

Oferta dla klientów zagranicznych

Polski system prawny, jak również praktyka funkcjonowania organów administracji publicznej i wymiaru sprawiedliwości, wykazują znaczne odmienności w stosunku do swoich zagranicznych odpowiedników. Dlatego też klienci zagraniczni, którzy prowadzą interesy w Polsce lub też zetknęli się z polskim wymiarem sprawiedliwości, mają często kłopoty z prawidłowym poruszaniem się w gąszczu obcych dla nich przepisów prawa oraz procedur sądowych lub administracyjnych.

Dzięki znajomości języków obcych , jak również współpracy z biurami tłumaczeń oraz tłumaczami przysięgłymi, Kancelaria jest w stanie świadczyć kompleksowe usługi prawnicze na rzecz klientów zagranicznych. Partnerzy pomagali klientom m.in. z Czech, Niemiec, Austrii, Holandii, Ukrainy, Rosji, Wielkiej Brytanii, Włoch, Panamy, USA, Somalii, Etiopii, Cypru, Dubaju oraz Kanady.

Klienci zagraniczni mogą oczekiwać ze strony Wspólników pomocy prawnej obejmującej m.in. zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce, nabywanie nieruchomości w Polsce, dochodzenie należności od polskich kontrahentów w drodze pozasądowej, sądowej i egzekucyjnej, jak również kompleksową obsługę transakcji dokonywanych z polskimi kontrahentami.