Ministerstwo Finansów opublikowało projekt obwieszczenia z dnia 31 lipca 2013 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014 r.