Deutsch English Polski Русский

Aktualności

Zmiany w KRS

09 12 2014 Autor kancelaria SPS in Aktualności

W dniu 1 grudnia 2014 roku weszła w życie zmiana ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym. Zmiana przepisów wprowadza ułatwienia dla przedsiębiorców rejestrujących podmioty w Krajowym Rejestrze Sądowym. Od 1 grudnia 2014 roku czynności nowego podmiotu ograniczą się jedynie do…

Brak PESEL w pozwie nie zawiesza postępowania

28 10 2014 Autor kancelaria SPS in Aktualności

Sąd Rejonowy jeszcze przed skierowaniem sprawy o zapłatę na rozprawę zawiesił postępowanie, wskazując, że powód mimo wezwania nie podał w terminie danych umożliwiających ustalenie numeru PESEL osób pozwanych. Powód wniósł na to postanowienie zażalenie. Wskazał, że w piśmie procesowym podał adres zamieszkania pozwanych, a więc…

Umowa deweloperska nie jest umową przedwstępną

08 09 2014 Autor kancelaria SPS in Aktualności

Umowa z deweloperem przewidująca długi okres pomiędzy zapłatą za mieszkanie, a przeniesieniem własności lokalu, nie jest umową przedwstępną, ale umową deweloperską, której niewykonanie naraża dewelopera na konieczność zapłaty odszkodowania – orzekł 25 lipca 2013 r. Sąd Najwyższy (sygn. II CSK 575/12). Powyższe orzeczenie zostało wydane…

Zasiedzenie drogi publicznej

11 08 2014 Autor kancelaria SPS in Aktualności

Od dnia 1 stycznia 1999 roku grunt pod drogą publiczną może być własnością tylko Skarbu Państwa lub samorządu (art. 2a ustawy o drogach publicznych, Dz.U. 1985, Nr 14, poz. 60), a w przypadku gdy grunt nie jest własnością Skarbu Państwa lub samorządu, wówczas przechodzi z…

Kancelaria SPS partnerem w zawodach jeździeckich

10 07 2014 Autor kancelaria SPS in Aktualności

Już po raz kolejny Kancelaria SPS włączyła się we wspieranie rozwoju sportu dzieci i młodzieży w naszym regionie i wzięła udział jako partner w zawodach jeździeckich zorganizowanych w ubiegły weekend przez OSiT Dolina Mustangów w Wyczechowie. Jest nam niezmiernie miło poinformować, że Kancelaria SPS została…

Sejm uchwalił ustawę o prawach konsumenta

20 05 2014 Autor kancelaria SPS in Aktualności

Do Senatu trafiła uchwalona przez Sejm 9 maja 2014 roku ustawa o prawach konsumenta, która znacząco poszerza te prawa. Przewiduje m.in., że będziemy mieć 14 zamiast 10 dni na to, by bez podania przyczyny zwrócić towar kupiony na odległość – np. przez internet czy telefon….

Ostrzeżenie Komisji Nadzoru Finansowego przed Zakra Corp sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. Czy to kolejny następca Amber Gold?

09 05 2014 Autor kancelaria SPS in Aktualności

Spółka Zakra Corp sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (KRS 352191) trafiła na listę publicznych ostrzeżeń Komisji Nadzoru Finansowego, na której podaje się podmioty co do których KNF złożyła zawiadomienie o podejrzeniu popełniania przestępstwa z uwagi na fakt podejrzenia spółki o prowadzenie działalności bankowej…

Czy można odwołać wykonaną darowiznę?

04 04 2014 Autor kancelaria SPS in Aktualności

Zgodnie z art. 898§1 k.c. darczyńca może odwołać darowiznę nawet już wykonaną, jeżeli obdarowany dopuścił się względem niego rażącej niewdzięczności. Obdarowany powinien bowiem okazać wdzięczność darczyńcy, który dokonał na jego rzecz bezpłatnego świadczenia kosztem swego majątku. Naruszenie tej powinności w sposób rażący należy uznać za…