Deutsch English Polski Русский

Zmiany w Ustawie o Krajowym Rejestrze Sądowym

Zmiany w Ustawie o Krajowym Rejestrze Sądowym

Autor: kancelaria SPS w Aktualności 18 04 2018

W związku z uchwaleniem przez ustawodawcę ustaw z tzw. pakietu Konstytucji Biznesu, warto zwrócić uwagę na zmiany wprowadzone Ustawą z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw. Wejście w życie znowelizowanych przepisów zostało rozłożone w czasie, bowiem chociaż ustawa obowiązuje od 15 marca 2018 roku to większość zasadniczych zmian wejdzie w życie 1 października 2018 roku, 1 lutego 2019 roku i 1 marca 2020 roku. Celem uchwalonych jest wprowadzenie ułatwień dla stron przy rozpoczęciu działalności gospodarczej oraz przyspieszenie i usprawnienie działania sądów rejestrowych.

Do najistotniejszych zmian obowiązujących już od 15 marca 2018 r. należy obowiązek składania sprawozdań finansowych w postaci elektronicznej. Nowelizacja ta uzasadniona jest znacznym obciążeniem sądów rejestrowych w okresach sprawozdawczych tj. od czerwca do września każdego roku. Co więcej, zgodnie z art. 9e przedmiotowej ustawy, dla każdego podmiotu obowiązanego do składania dokumentów finansowych do Rejestru prowadzone będzie repozytorium tych dokumentów w systemie teleinformatycznym, z którego dokumenty będą udostępniane bezpłatnie przez Centralną Informację za pośrednictwem ogólnodostępnych sieci teleinformatycznych. Natomiast od 1 października 2018 roku po zamieszczeniu w repozytorium dokumentów finansowych sprawozdania finansowego lub sprawozdania z badania są one przesyłane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego do Centralnego Rejestru Danych Podatkowych. Zwolni to przedsiębiorców z konieczności składania dokumentów sprawozdawczych osobno do urzędów skarbowych oraz do sądów rejestrowych wraz z wnioskiem o ujawnienie wzmianki sprawozdawczej.

Od 1 marca 2020 roku podmioty podlegające wpisowi do rejestru przedsiębiorców będą zwolnione z obowiązku wypełniania papierowych formularzy, albowiem będą mogły składać wnioski wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Natomiast wnioski do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej będzie można składać zarówno w formie elektronicznej jaki i papierowej. Nadto, akta rejestrowe podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców prowadzone będą wyłącznie w systemie teleinformatycznym.

 

autor: aplikant radcowski Barbara Karkut