Deutsch English Polski Русский

Zmiany w międzynarodowym prawie spadkowym

Zmiany w międzynarodowym prawie spadkowym

Autor: kancelaria SPS w Aktualności 28 08 2015

Na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 650/2012 z 4lipca 2012, 17 sierpnia 2015roku weszły w życie nowe przepisy regulujące kwestię międzynarodowych spraw spadkowych na terenie Unii Europejskiej (z wyjątkiem Irlandii, Wlk. Brytanii i Danii).
Co prawda akt ten nie ujednolica materialnego prawa spadkowego, jednak określa, regulacje wewnętrzne, których państw (w Polsce Kodeks Cywilny) należy stosować w danej sprawie oraz komu będzie przysługiwała jurysdykcja (czyli sądy, którego państwa będą właściwe do rozstrzygania).
O tym, które „prawo” będzie miało zastosowanie w konkretnym spadkobraniu może zadecydować sam spadkodawca. Rozporządzenie ogranicza jednak jego wybór do regulacji państw, których obywatelstwo posiada. W razie braku decyzji spadkodawcy, stosować należy przepisy tego państwa, w którym zmarły miał swoje ostatnie miejsce zwykłego pobytu.
Swojego rodzaju nowością jest także instytucja „Europejskiego Poświadczenia Spadkowego”, która ułatwi wykazywanie praw do spadku w innych państwach UE niż to, w którym było przeprowadzane spadkobranie. Dokument ten będzie wydawany na tych samych zasadach w każdym państwie, w którym obowiązuje rozporządzenie. W Polsce będzie można go uzyskać w ramach postępowania sądowego przed Sadem Rejonowym lub u notariusza.
Należy pamiętać, że nowe regulacje mają zastosowanie do spraw dotyczących dziedziczenia po osobach zmarłych dnia 17sierpnia 2015roku lub po tym dniu.