Deutsch English Polski Русский

Zgodnie z uchwałą 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 28 marca 2013, sygnatura akt III SPZP 1/13

Zgodnie z uchwałą 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 28 marca 2013, sygnatura akt III SPZP 1/13

Autor: kancelaria SPS w Aktualności 09 10 2013

„W postępowaniu ze skargi na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki ocenie pod kątem przewlekłości podlegają zarzuty skarżącego odnoszące się do przebiegu postępowania, od jego wszczęcia do prawomocnego zakończenia, niezależnie od tego, na jakim etapie tego postępowania skarga została wniesiona”