Zgodnie z uchwałą 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 28 marca 2013, sygnatura akt III SPZP 1/13