Deutsch English Polski Русский

Za opóźnienie lotu należy się odszkodowanie – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z dnia 2 sierpnia 2016 roku

Za opóźnienie lotu należy się odszkodowanie – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z dnia 2 sierpnia 2016 roku

Autor: kancelaria SPS w Aktualności 04 08 2016

2 sierpnia 2016 roku Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że pasażerom opóźnionych lotów należy się odszkodowanie – w przypadku tej konkretnej sprawy po 400 euro od osoby. Zgodnie z wyrokiem Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego miał też prawo ukarać przewoźnika Enter sp. z o. o.,

Naczelny Sąd Administracyjny zajmował się trzema sprawami. Wszystkie dotyczyło wielogodzinnego oczekiwania na lotnisku na wylot do miejsca wypoczynku. Chodziło tu o Majorkę, Egipt i Turcję. Loty realizowane były przez  linie lotnicze Enter na zlecenie biur podróży.

Powody opóźnień były różne: konieczność wymiany pompy paliwowej, zła pogoda, uszkodzenie samolotu zastępczego na skutek zderzenia z ptakiem.

Pasażerowie po powrocie  z wypoczynku wystąpili o odszkodowanie na podstawie unijnych przepisów tj. rozporządzenia nr 261/2004 z 11 lutego 2004 roku ustanawiające wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów po odmowie przyjęcia na pokład albo odwołaniu lub dużym opóźnieniu lotów.

Przewoźnik odmówił, w związku z czym pasażerowie złożyli reklamacje do Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Ten natomiast wydał decyzję, że należy się im odszkodowanie po 400 euro na osobę. Jednocześnie na spółkę Enter nałożono kary.

Przewoźnik od niekorzystnych dla niego decyzji Prezesa Urzędu Lotnictwa odwołał się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Przegrał i w związku z tym wniósł skargi kasacyjne do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargi, bowiem nie miał wątpliwości, że Prezes ULC słusznie przyznał pasażerom odszkodowanie i nałożył na przewoźnika kary.

Sędzia sprawozdawca wyjaśnił, że celem unijnego rozporządzenia jest wprowadzenie jednolitych standardów na rynku usług lotniczych, te zaś mają doprowadzić do tego, by pozostali na nim profesjonaliści. Dodał, że co prawda rozporządzenie nie mówi wprost o odszkodowaniu dla pasażerów w wypadku opóźnień w lotach, jasno wynika to jednak z orzecznictwa Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu. Zgodnie z orzecznictwem TSUE jeżeli opóźnienie wynosi ponad trzy godziny stosuje się unijne rozporządzenie.

pasazer_1298071465