Za opóźnienie lotu należy się odszkodowanie – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z dnia 2 sierpnia 2016 roku