Deutsch English Polski Русский

Użytkowanie wieczyste

Użytkowanie wieczyste

Autor: kancelaria SPS w Aktualności 24 01 2014

Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 13 grudnia 2013 r., w sprawie o sygn. III CZP 81/13:
„​Użytkownik wieczysty, który nie może zrzec się przysługującego mu prawa na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (jedn. tekst: Dz. U. z 2012 r. poz. 1187 ze zm.), może wyzbyć się tego prawa zgodnie z art. 902[1] k.c. stosowanym w drodze analogii.”