Deutsch English Polski Русский

Uprawnienia związane z wadami fizycznymi nieruchomości wspólnej

Uprawnienia związane z wadami fizycznymi nieruchomości wspólnej

Autor: kancelaria SPS w Aktualności 31 01 2014

Zgodnie z uchwałą składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 29 stycznia 2014 roku w sprawie o sygn. III CZP 84/13:

„Właściciel lokalu może na podstawie umowy przelewu przenieść na wspólnotę mieszkaniową uprawnienia przysługujące mu wobec sprzedawcy lokalu w związku z wadami fizycznymi nieruchomości wspólnej.”