Deutsch English Polski Русский

Umowy

_C6A5609 kopia

Klientom indywidualnym proponujemy analizę i sporządzenie różnego rodzaju umów. Opiniujemy i sporządzamy umowy sprzedaży dla klientów mających zamiar zakup lokalu mieszkalnego, czy zabudowanej nieruchomości gruntowej („działka z domem”). W zakresie obrotu nieruchomościami proponujemy również analizę i sporządzanie umów deweloperskich, najmu i dzierżawy. Ponadto sporządzamy umowy zlecenia, o dzieło, o współpracę, spółki cywilnej i inne podobne.

Ponadto oferujemy sporządzanie przez radcę prawnego projektów umów z zakresu majątkowego prawa małżeńskiego i spadkowego (intercyzy, umowy dotyczące podziału majątku).