Deutsch English Polski Русский

Umowa darowizny na wypadek śmierci

Umowa darowizny na wypadek śmierci

Autor: kancelaria SPS w Aktualności 08 01 2014

Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 13 grudnia 2013 roku w sprawie o sygn. III CZP 79/13:

​”Dopuszczalne jest zawarcie umowy darowizny na wypadek śmierci, jeżeli jej przedmiotem są konkretne rzeczy lub prawa, a umowa nie jest sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.”