Deutsch English Polski Русский

Uczestnicy konkursu mają prawo do odwołań jeszcze przed otwarciem ofert, jeżeli SIWZ skonstruowano w sposób utrudniający konkurencję – orzekła Krajowa Izba Odwoławcza

Uczestnicy konkursu mają prawo do odwołań jeszcze przed otwarciem ofert, jeżeli SIWZ skonstruowano w sposób utrudniający konkurencję – orzekła Krajowa Izba Odwoławcza

Autor: kancelaria SPS w Aktualności 20 06 2016
Jeżeli SIWZ skonstruowano w sposób utrudniający uczciwą konkurencję, to uczestnik konkursu ma prawo do odwołania jeszcze przed otwarciem ofert – tak orzekła Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 5 stycznia 2016 roku (KIO 2707/15)
Sprawa dotyczyła konsorcjum firm, które ubiegało się o zamówienie na usługi z zakresu gospodarki leśnej. Po zapoznaniu się z treścią SIWZ, konsorcjum stwierdziło, że zapisy SIWZ uniemożliwiają przedstawienie konkurencyjnej oferty. Sprawa trafiła więc do Krajowej Izby Odwoławczej.
Odwołujący uzasadniał swoje odwołanie tym, że zamówienie wymagało, by każdy z członków konsorcjum przedłożył polisę OC w zakresie prowadzonej działalności objętej umową na kwotę nie mniejszą niż 100.000 zł. Wykonawca uznał to za niezgodne z Prawem Zamówień Publicznych, ponieważ biorąc pod uwagę możliwość przyjęcia ofert przez zamawiającego od wykonawcy – jednoosobowej firmy dochodzi do znacznej różnicy w trudności spełnienia SIWZ.
Krajowa Izba Odwoławcza oddaliła odwołanie, ponieważ zamawiający zmienił SIWZ i w związku z tym przestał wymagać od każdego z członków konsorcjum przedłożenia polisy. Jednocześnie nie negowano przy tym samego prawa do złożenia odwołania przez uczestnika konkursu jeszcze przed otwarciem ofert. Skład orzekający Krajowej Izby Odwoławczej uznał, że wykonawca posiadał interes uprawniający go do złożenia odwołania, wskazując, że w przypadku odwołań dotyczących SIWZ przyjąć należy, że każdy wykonawca chociażby tylko deklarujący zainteresowanie uzyskaniem danego zamówienia posiada jednocześnie interes w jego uzyskaniu, w związku z tym jest więc też uprawniony do złożenia odwołania