Uczestnicy konkursu mają prawo do odwołań jeszcze przed otwarciem ofert, jeżeli SIWZ skonstruowano w sposób utrudniający konkurencję – orzekła Krajowa Izba Odwoławcza