Uchwała składu 7 sędziów z 20 czerwca 2012 r. (sygn. akt I KZP 5/12).