Deutsch English Polski Русский

Uchwała składu 7 sędziów z 20 czerwca 2012 r. (sygn. akt I KZP 5/12).

Autor: kancelaria SPS w Aktualności 09 10 2013

„Jeżeli sprawca przestępstwa został skazany przez sąd I instancji jako młodociany, to przez cały proces ma być traktowany jak młodociany nawet, jeżeli w trakcie postępowania w kolejnych sądach skończył już 24 lata”

Link do pełnego tekstu uchwały:
http://www.sn.pl/orzecznictwo/uzasadnienia/ik/I-KZP-0005_12.pdf