Prowadzenie, nawet za zgodą właściciela, prac porządkowych na działce nie daje możliwości jej zasiedzenia –  orzekł Sąd Najwyższy dnia 18 maja 2016 roku w postanowieniu w sprawie o sygnaturze V CSK 590/15