Deutsch English Polski Русский

Prawo medyczne

_C6A5627 kopia

Kancelaria SPS oferuje obsługę prawną ZOZ, NZOZ oraz spółek zajmujących się działalnością medyczną i specjalistycznych gabinetów lekarskich. Nasze usługi w tym zakresie obejmują szerokie spectrum począwszy od bieżącej obsługi szpitali i przychodni, na reprezentowaniu lekarzy i pacjentów w tzw. procesach medycznych. Świadczenie pomocy dla podmiotów leczniczych wiąże się przede wszystkim z tworzeniem i rejestracją podmiotów leczniczych, prowadzeniem postępowań o udzielenie zamówień publicznych, reprezentacji przez organami państwowymi oraz reprezentowaniem klientów w procesach odszkodowawczych. Sprawne poruszanie się w tej materii umożliwia nam stała współpraca ze środowiskiem lekarskim i biegłymi sądowymi.