Deutsch English Polski Русский

Prawo karne

_C6A5600 kopia

Kancelaria SPS oferuje świadczenie pomocy radcy prawnego w zakresie spraw karnych, w tym karnych gospodarczych i skarbowych.

Reprezentujemy członków zarządu oraz rad nadzorczych w spółkach prawa handlowego (tzw. white-collar crime). Zajmujemy się również przestępstwami przeciwko mieniu, życiu i zdrowiu, czy wiarygodności dokumentów. Nasi prawnicy na co dzień występują jako obrońcy w sprawach karnych i w sprawach o wykroczenia. Ponadto występujemy jako pełnomocnicy oskarżycieli posiłkowych i powodów cywilnych. Reprezentujemy klientów także w postępowaniu przygotowawczym.

Przygotowujemy zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa. Zajmujemy się sprawami dotyczącymi tymczasowego aresztowania (również europejski nakaz aresztowania) oraz sprawami o odroczenie i zawieszenie wykonania kary, udzielenie przerwy w wykonywaniu kary, warunkowym przedterminowym zwolnieniem z kary, a także sprawami o wyrok łączny.