Deutsch English Polski Русский

Odszkodowanie za śmierć bliskiej osoby po wielu latach

Odszkodowanie za śmierć bliskiej osoby po wielu latach

Autor: kancelaria SPS w Aktualności 25 10 2016

Zadośćuczynienie za śmierć matki w wypadku samochodowym może być dochodzone po długim czasie, a jego wysokość będzie zależała od rozmiaru krzywdy doznanej przez dziecko

Powyższe twierdzenie wynika z orzeczenia Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 10 czerwca 2016 roku (sygn. akt I ACa 133/16). W rozpatrywanej sprawie śmierć matki powodów miała miejsce, gdy byli jeszcze małymi dziećmi i stanowiła dla nich przeżycie, które nie pozwoliło na prawidłowe funkcjonowanie przez długi okres po tragedii. Doznana krzywda ma swoje odbicie w aktualnym stanie emocjonalnym powodów i utrudnia im funkcjonowanie społeczne, towarzyszy im poczucie pustki oraz osamotnienia, niezależnie od ich dorosłego wieku.

Sąd Okręgowy orzekł, iż wskutek śmierci matki małoletnich powodów doszło do naruszenia ich dóbr osobistych – relacji matki i dzieci. Pozbawienie jednego z rodziców stanowiło zerwanie szczególnej więzi oraz pozbawiło ich możliwości wychowywania się w pełnej rodzinie.

Wysokość zadośćuczynienia została ustalona przez Sąd Okręgowy przy uwzględnieniu wcześniej wypłaconego odszkodowania na rzecz powodów oraz upływu czasu między wystąpieniem krzywdy, co również było opóźnione, ponieważ w momencie zdarzenia mogli oni nie rozumieć w pełni jego charakteru.

Sąd Apelacyjny ciekawie ustosunkował się do tej kwestii, uznając, iż krzywda spowodowana tragiczną śmiercią matki jest dotkliwa zawsze i to niezależnie od wieku, więc brak pełnego zrozumienia tego zdarzenia nie umniejsza doznanej krzywdy. Sąd wyższej instancji zanegował również oddziaływanie upływu czasu na zmniejszenie krzywdy, ponieważ w ocenie sądu krzywda w takiej sytuacji trwa prawdopodobnie przez całe życie.

Sąd Apelacyjny rozróżnił również dochodzenie odszkodowania i zadośćuczynienia w powyższej sytuacji, szczególnie przy ustalaniu wysokości omawianego zadośćuczynienia. Zadośćuczynienie powinno być w ocenie sądu przyznawane w oderwaniu sfery materialnej i powinno pozostawać w związku ze sferą psychiczną, szczególnie z adaptacją poszkodowanych do nowej sytuacji życiowej.