Deutsch English Polski Русский

Kancelaria Stępień-Sporek, Pawelski, Stoppa Sp. p. przygotowywała opinie w sprawie uprowadzenia dziecka za granicę toczącej się przed sądem w Nowym Jorku.

Kancelaria Stępień-Sporek, Pawelski, Stoppa Sp. p. przygotowywała opinie w sprawie uprowadzenia dziecka za granicę toczącej się przed sądem w Nowym Jorku.

Autor: kancelaria SPS w Aktualności 21 01 2016

Na zlecenie kancelarii Hughes Hubbard & Reed LLP z siedzibą w Nowym Jorku, radca prawny Anna Stępień-Sporek opracowała szereg opinii poświęconych polskiemu prawu rodzinnemu, ustawie – prawo prywatne międzynarodowe oraz Konwencji dotyczącej cywilnoprawnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę. Powyższa sprawa zakończyła się orzeczeniem korzystnym dla klientki reprezentowanej przez Hughes Hubbard & Reed LLP.

 

Sprawa dotyczyła obywatelki polskiej, reprezentowanej przez Hughes Hubbard & Reed LLP, która uzyskała zieloną kartę, a następnie latem 2013 roku wyprowadziła się wraz z mężem oraz małoletnią córką do Nowego Jorku. Po kilkunastu miesiącach biologiczny ojciec dziecka zażądał wydania dziecka w oparciu o Konwencję dotyczącą cywilnoprawnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę, twierdząc, że dziecko zostało uprowadzone przez matkę z naruszeniem jego praw do opieki, gwarantowanych przez polskie prawo. W międzyczasie dziecko nauczyło się języka angielskiego i rozpoczęło edukację. W sprawie konieczne było wykazanie, że zachodzą przesłanki uzasadniające niewydanie dziecka, czego dotyczyło postępowanie dowodowe. Należało także ustalić, jakie przepisy obowiązują w Polsce.

 

Opinie sporządzone w sprawie przez mecenas Annę Stępień-Sporek dotyczyły między innymi zagadnienia władzy rodzicielskiej, kontaktów z dzieckiem, alimentów, prawa właściwego, a także zasad uznawania i wykonywania orzeczeń.

 

W sprawie wydano orzeczenie oddalające wniosek ojca, zezwalając tym samym na pozostanie dziecka w USA.