Dnia 12 września 2013 roku Sąd Najwyższy wydał wyrok w sprawie o sygn. IV CSK 87/13