Deutsch English Polski Русский

Dnia 12 września 2013 roku Sąd Najwyższy wydał wyrok w sprawie o sygn. IV CSK 87/13

Dnia 12 września 2013 roku Sąd Najwyższy wydał wyrok w sprawie o sygn. IV CSK 87/13

Autor: kancelaria SPS w Aktualności 09 10 2013

„Jeżeli zmarła ofiara wypadku drogowego przyczyniła się do niego, można obniżyć odszkodowanie, natomiast zadośćuczynienie dla jej bliskich powinno być wypłacone w całości „