Dnia 11 września 2013 roku Sąd Najwyższy podjął uchwałę w sprawie o sygn. akt III CZP 47/13, zgodnie z którą