Deutsch English Polski Русский

Aktualności

Ministerstwo Finansów opublikowało projekt obwieszczenia z dnia 31 lipca 2013 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014 r.

09 10 2013 Autor kancelaria SPS in Aktualności

Obwieszczenie podnosi maksymalne stawki podatku od nieruchomości i od środków transportowych oraz opłat lokalnych: opłaty targowej, miejscowej, uzdrowiskowej i od posiadania psów. http://www.mf.gov.pl/documents/766655/5217072/20130731_obwieszczenie_górne_stawki.pdf

Zgodnie z uchwałą 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 28 marca 2013, sygnatura akt III SPZP 1/13

09 10 2013 Autor kancelaria SPS in Aktualności

„W postępowaniu ze skargi na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki ocenie pod kątem przewlekłości podlegają zarzuty skarżącego odnoszące się do przebiegu postępowania, od jego wszczęcia do prawomocnego zakończenia, niezależnie od tego, na jakim etapie tego postępowania skarga została…