Deutsch English Polski Русский

Aktualności

Nadużycie umocowania

26 10 2015 Autor kancelaria SPS in Aktualności

Zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 4 kwietnia 2010 roku (I ACa 83/08) gdy pełnomocnik działa w granicach ważnego umocowania, ale wbrew rzeczywistej lub nawet hipotetycznej woli mocodawcy, a jego czynność przynosi reprezentowanemu zamiast korzyści straty dochodzi do nadużycia umocowania, a czynność…

Zmiany w międzynarodowym prawie spadkowym

28 08 2015 Autor kancelaria SPS in Aktualności

Na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 650/2012 z 4lipca 2012, 17 sierpnia 2015roku weszły w życie nowe przepisy regulujące kwestię międzynarodowych spraw spadkowych na terenie Unii Europejskiej (z wyjątkiem Irlandii, Wlk. Brytanii i Danii). Co prawda akt ten nie ujednolica materialnego prawa…

Odpowiedzialność inwestora w razie odstąpienia przez wykonawcę od umowy zawartej z podwykonawcą

06 08 2015 Autor kancelaria SPS in Aktualności

         Zgodnie z art. 6471 § 5 kodeksu cywilnego zawierający umowę z podwykonawcą oraz inwestor i wykonawca ponoszą solidarną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawcę. Oznacza to, iż inwestor i generalny wykonawca ponoszą odpowiedzialność solidarną za umowy zawierane przez wykonawcę z…

Ustawa o leczeniu niepłodności

02 08 2015 Autor kancelaria SPS in Aktualności

W dniu 22 lipca 2015 roku Prezydent RP Bronisław Komorowski podpisał ustawę o leczeniu niepłodności, w tym metodą pozaustrojowego zapłodnienia in vitro. Ustawa kompleksowo reguluje kwestie diagnostyki i leczenia niepłodności w Polsce, aczkolwiek w przeważającym zakresie określa procedurę sztucznego zapłodnienia in vitro. Niniejsza ustawa dostosowuje krajowe ustawodawstwo w…

Ustawa o rzeczach znalezionych

29 04 2015 Autor kancelaria SPS in Aktualności

Sejm RP, dnia 20 lutego 2015 roku, uchwalił Ustawę o rzeczach znalezionych. Niniejsza ustawa wejdzie w życie dnia 21 czerwca 2015 roku. Głównym jej założeniem jest dostosowanie regulacji prawnej względem aktualnych warunków społeczno-gospodarczych oraz wypełnienie luk w prawie, wskazanych przez Trybunał Konstytucyjny. Ustawa określa prawa…

Nowelizacja prawa spadkowego

26 02 2015 Autor kancelaria SPS in Aktualności

Sejm przyjął nowelizację ustawy- Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw, która w istotny sposób zmienia zasady odpowiedzialności za długi spadkowe. Zgodnie z przyjętymi przepisami milczenie spadkobiercy będzie wiązało się z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza, a więc odpowiedzialność za długi będzie ograniczona tylko do tzw….

UPADŁOŚC KONSUMENCKA – ZMIANY W PRZEPISACH

09 01 2015 Autor kancelaria SPS in Aktualności

  Upadłość konsumencka jako instytucja pozwalająca na redukcję lub umorzenie całości zobowiązań osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej została wprowadzona w ustawie Prawo upadłościowe i naprawcze w 2009 roku. Z uwagi na problemy w stosowaniu tych przepisów w praktyce oraz trudności w spełnieniu wszystkich przesłanek do rozpoczęcia…

Zmiany w prawie konsumenckim

19 12 2014 Autor kancelaria SPS in Aktualności

W dniu 9 maja 2014 r. została uchwalona nowa ustawa o prawach konsumenta, która wejdzie w życie 25 grudnia 2014 r. Celem regulacji jest dostosowanie polskiego prawa do ujednoliconych w całej Unii Europejskiej praw kupujących i obowiązków sprzedawców. Przepisy Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr…

Nowe prawo o aktach stanu cywilnego

11 12 2014 Autor kancelaria SPS in Aktualności

Od 1 stycznia 2015 roku zaczną obowiązywać przepisy nowej ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, która zastąpi ustawę z 1986 roku. W ocenie MSW obecnie obowiązująca ustawa po wielu nowelizacjach nie spełniała już standardów przejrzystej legislacji. Nowa ustawa przewiduje m.in. prowadzenie elektronicznej rejestracji aktów urodzeń,…