Deutsch English Polski Русский

Aktualności

Zmiany w Kodeksie cywilnym i Kodeksie postępowania cywilnego

16 08 2016 Autor kancelaria SPS in Aktualności

8 września 2016 roku wejdą zmiany w Kodeksie cywilnym oraz Kodeksie postępowania cywilnego wprowadzone ustawą z dnia 10 lipca 2015 roku. Zmiany dotyczą głównie formy czynności prawnych. Nowelizacja Kodeksu cywilnego wprowadza m.in. nową formę szczególną dokonywania czynności prawnych – formę dokumentową. Instytucja ta ma na…

Za opóźnienie lotu należy się odszkodowanie – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z dnia 2 sierpnia 2016 roku

04 08 2016 Autor kancelaria SPS in Aktualności

2 sierpnia 2016 roku Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że pasażerom opóźnionych lotów należy się odszkodowanie – w przypadku tej konkretnej sprawy po 400 euro od osoby. Zgodnie z wyrokiem Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego miał też prawo ukarać przewoźnika Enter sp. z o. o., Naczelny Sąd…

Udziały w spółce należą do majątku wspólnego małżonków, jeżeli zostały nabyte z tego majątku – orzekł Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 7 lipca 2016 roku w sprawie III CZP 32/16

19 07 2016 Autor kancelaria SPS in Aktualności

Udziały w spółce należą do majątku wspólnego małżonków, jeżeli zostały nabyte z tego majątku – orzekł Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 7 lipca 2016 roku i dodał, że zastosowanie mają przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Pytanie prawne powstało na kanwie następującej sprawy: Sąd Rejonowy…

Polisa sprawcy wypadku pokrywa także koszty leczenia prywatnego poszkodowanego – orzekł Sąd Najwyższy w uchwale 7 sędziów z dnia 19 maja 2016 roku w sprawie o sygnaturze III CZP 63/15.

07 07 2016 Autor kancelaria SPS in Aktualności

Sąd Najwyższy potwierdził w wydanej 19 maja 2016 roku uchwale 7 sędziów, że poszkodowany w wypadku samochodowym może żądać, aby z polisy OC sprawcy pokryto również koszty leczenia w prywatnej placówce medycznej – o ile oczywiście koszty te są uzasadnione i celowe – co oznacza,…

Poręczyciel odpowiada za dług, jeśli powództwo wniesiono przed upływem terminu poręczenia – orzekł Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 22 czerwca 2016 roku (sygn. III CZP 19/16)

28 06 2016 Autor kancelaria SPS in Aktualności

Upływ oznaczonego w umowie czasu trwania poręczenia nie wyłącza obowiązku poręczyciela zaspokojenia roszczenia, którego wierzyciel dochodzi przed sądem, jeśli powództwo zostało wytoczone przed upływem terminu – stwierdził Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 22 czerwca 2016 roku (sygn. III CZP 19/16). Z pytaniem prawnym w…

Uczestnicy konkursu mają prawo do odwołań jeszcze przed otwarciem ofert, jeżeli SIWZ skonstruowano w sposób utrudniający konkurencję – orzekła Krajowa Izba Odwoławcza

20 06 2016 Autor kancelaria SPS in Aktualności

Jeżeli SIWZ skonstruowano w sposób utrudniający uczciwą konkurencję, to uczestnik konkursu ma prawo do odwołania jeszcze przed otwarciem ofert – tak orzekła Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 5 stycznia 2016 roku (KIO 2707/15) Sprawa dotyczyła konsorcjum firm, które ubiegało się o zamówienie na…

Smartfon musi być odpowiednio przechowywany by ubezpieczyciel wypłacił odszkodowanie

12 06 2016 Autor kancelaria SPS in Aktualności

Ubezpieczony smartfon musi być odpowiednio przechowywany, aby ubezpieczyciel wypłacił odszkodowanie. Jeżeli właściciel dopuści się niedbalstwa i włoży go do niezamykanej kieszeni spodni, ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania – taki wyrok wydał Sąd Rejonowy w Chojnicach. Sprawa dotyczyła mężczyzny, który zakupił nowy smartfon o wartości 1599 zł,…

Prowadzenie, nawet za zgodą właściciela, prac porządkowych na działce nie daje możliwości jej zasiedzenia –  orzekł Sąd Najwyższy dnia 18 maja 2016 roku w postanowieniu w sprawie o sygnaturze V CSK 590/15

02 06 2016 Autor kancelaria SPS in Aktualności

  W dniu 18 maja 2016 roku Sąd Najwyższy w sprawie o  sygn. V CSK 590/15 wydał postanowienie, w którym stwierdził, że prowadzenie nawet za zgodą właściciela, prac porządkowych na działce nie daje możliwości jej zasiedzenia. Takie dysponowanie gruntem zdaniem Sądu Najwyższego może być co…