Zespół

Joanna Kowalska

radca prawny

z Kancelarią Radców Prawnych i Adwokatów Stępień-Sporek, Pawelski, Stoppa Sp. p. z siedzibą w Gdańsku związana od 2014 roku. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu na kierunku Prawo oraz Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim w Olsztynie na kierunku Administracja publiczna. W trakcie studiów odbyła 4-miesięczną praktykę w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Toruniu. W latach 2015-2017 odbyła aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku. W 2018 roku z wyróżnieniem zdała egzamin państwowy uprawniający do wykonywania zawodu radcy prawnego. Wpisana na listę radców prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku pod numerem GD/GD/3160.

Specjalizuje się w prawie handlowym, obsłudze korporacyjnej, doradztwie prawnym w szczególności związanym z prawem handlowym, cywilnym, budowlanym i zagadnieniami związanymi z odpowiedzialnością inwestorską w ramach realizacji kontraktów budowlanych. Posiada bogate doświadczenie, w tym procesowe przed sądami powszechnymi wszystkich instancji na terenie kraju w zakresie dochodzenia roszczeń związanych z realizacją umów o roboty budowlane oraz w doradztwie prawnym w trakcie realizacji inwestycji budowlanych – w tym sporządzanie licznych umów, projektów pism oraz wniosków do instytucji samorządowych. W obszarze zainteresowań mec. Joanny Kowalskiej leżą również sprawy z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki podziałów majątkowych.

W toku swojej pracy zawodowej sporządziła liczne opinie prawne, pisma procesowe, w szczególności pisma inicjujące postępowania procesowe oraz dalsze pisma procesowe, w tym pozwy o zapłatę, rozwód, alimenty, a także pisma inicjujące postępowanie nieprocesowe oraz dalsze pisma składane w toku postępowania nieprocesowego, w tym wnioski o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, podział majątku, ubezwłasnowolnienie, ustanowienia drogi koniecznej i służebności przesyłu. W zakresie obsługi prawnej przedsiębiorstw posiada bogate doświadczenie zakresie zakładania spółek począwszy od doboru formy prawnej działalności, sporządzania lub analizy umów, poprzez czynności rejestrowe oraz dalsze doradztwo i czynności związane z funkcjonowanie spółek, skończywszy na ich likwidacji.

Prywatnie pasjonatka trekkingu, historii polskiego himalaizmu, a także jazdy na rowerze.

 

Adrian Jastrzębowski

radca prawny

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego na kierunku Prawo oraz na kierunku Administracja. W latach 2015-2017 kontynuował edukację prawniczą odbywając aplikację radcowską w ramach szkolenia organizowanego przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Gdańsku. W 2019 roku uzyskał pozytywny wynik z egzaminu radcowskiego i został wpisany na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku pod numerem GD/GD/3274.

W trakcie odbywania studiów oraz aplikacji radcowskiej zdobywał doświadczenie, poprzez pracę w Kancelarii Radców Prawnych i Adwokatów Stępień-Sporek, Pawelski, Stoppa Spółka Partnerska z siedzibą w Gdańsku, w której zajmował się w szczególności szeroko pojętą obsługą prawną osób fizycznych i prawnych, w tym sporządzaniem projektów pism procesowych, umów, opinii prawnych, reprezentowaniem klientów przed sądami oraz organami administracji rządowej i samorządowej. Swoją wiedzę poszerzał w ramach badań aktowych w postępowaniach w sprawach nieletnich, organizowanych przez Helsińską Fundację Praw Człowieka.

W trakcie odbywania aplikacji radcowskiej swoją wiedzę poszerzył w zakresie prawa cywilnego, zwłaszcza w sprawach dotyczących prawa rodzinnego oraz spadkowego, jak również w zakresie prawa administracyjnego i karnego, nabywając doświadczenia między innymi w ramach praktyk w sądach i w jednostkach prokuratury.

Obecnie zajmuje się w szczególności sprawami z zakresu prawa cywilnego i administracyjnego, z naciskiem na obsługę przedsiębiorstw, w tym przede wszystkim różnorodnymi sprawami o zapłatę, rozwodami, podziałami majątku wspólnego małżonków oraz spadku, jak również zagadnieniami dotyczącymi służebności przesyłu.

W ramach wykonywania zawodu stawia na profesjonalną oraz kompleksową analizę problemu danego zagadnienia prawnego oraz stanu faktycznego, zindywidualizowaną pod kątem każdego klienta i w miarę możliwości na dążenie do rozwiązania sporu za pomocą metod ugodowych.

Poza pracą zawodową interesuje się sportem, przede wszystkim siatkówką, jak również polityką oraz psychologią kobiet.

 

Koleta Czapiewska

aplikant radcowski

Absolwentka magisterskich studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie Gdańskim oraz magisterskich studiów na kierunku Ekonomia i Zarządzanie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Wcześniej ukończyła studia licencjackie na kierunku Europeistyka w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. W 2018 roku uzyskała wpis na listę aplikantów radcowskich prowadzonej przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Gdańsku. Od 2019 roku aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku.

Posiada kilkuletnie praktyczne doświadczenie biznesowe w prowadzeniu spraw spółek handlowych. Doświadczenie zawodowe jako prawnik zdobywała pracując w trójmiejskich kancelariach świadczących usługi w zakresie obsługi prawnej przedsiębiorstw, a także w zakresie doradztwa korporacyjnego.

Z Kancelarią Radców Prawnych i Adwokatów Stępień- Sporek, Pawelski, Stoppa Sp. p. w Gdańsku współpracuje od 2017 roku. Specjalizuje się w prawie gospodarczym, obrotu nieruchomościami oraz prawie handlowym. Zajmuje się kompleksową obsługą prawną inwestorów i operatorów hotelowych.

Pozostałe obszary jej zainteresowań to prawo rodzinne, w szczególności problematyka rozwodów, alimenty oraz podziały majątku wspólnego.

Poza pracą zawodową interesuje się profilowaniem kryminalistycznym, psychologią, literaturą (kryminalną oraz reportażem), a także lubi podróżować. Trenuje szermierkę klasyczną, odnosząc sukcesy.

 

Barbara Mentel

aplikant radcowski

W 2017 roku ukończyła jednolite studia magisterskie na kierunku Prawo na Wydziale Prawa i Administracji w Gdańsku. W 2017 roku uzyskała wpis na listę aplikantów radcowskich prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Gdańsku. Od 2018 roku aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku. Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując w trójmiejskich kancelariach. Jej zainteresowania zawodowe obejmują prawo pracy oraz prawo cywilne, w szczególności prawo medyczne.

Włada językiem angielskim.

Zainteresowania: cukiernictwo, sport, gra na pianinie.

 

Magdalena Lipska

aplikant radcowski

W 2015 roku ukończyła stacjonarne studia magisterskie na kierunku Prawo na Wydziale Prawa i Administracji w Gdańsku. W latach 2012-2015 członek Studenckiej Uniwersyteckiej Poradni Prawnej na Uniwersytecie Gdańskim. W 2015 roku uzyskała wpis na listę aplikantów radcowskich prowadzonej przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Gdańsku. Od 2016 roku aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku. Zajmuje się głównie prawem cywilnym w szczególności prawem spadkowym i rodzinnym.

Włada językiem angielskim.

Zainteresowania: muzyka (w szczególności musicale i spektakle muzyczne), film, sztuka

 

Anna Lemańczyk

aplikant adwokacki

W 2016 roku ukończyła studia magisterskie na kierunku Lingwistyka stosowana j. angielski z j. niemieckim o spec. tłumaczeniowej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego. Rok później ukończyła studia magisterskie na kierunku Prawo na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie Gdańskim. Od 2018 roku jest aplikantem adwokackim przy Pomorskiej Izbie Adwokackiej w Gdańsku. Zajmuje się prawem cywilnym (głownie rodzinnym) oraz prawem karnym.

Włada językiem angielskim oraz niemieckim.

Zainteresowania: teatr, gra na saksofonie, języki obce.