Udział Mec. Anny Stępień-Sporek w North American Regional Conference of International Society of Family Law, Jackson Jake Lodge

Udział Mec. Anny Stępień-Sporek w North American Regional Conference of International Society of Family Law, Jackson Jake Lodge

Autor: kancelaria SPS w Aktualności 31 05 2016

Mec. Anna Stępień-Sporek w dniach 22-24 maja 2016 uczestniczyła w North American Regional Conference of International Society of Family Law, Jackson Lake Lodge, podczas której wygłosiła referat pt. „Cohabitation as a Modern Family Form„. Poruszyła w nim m. in. problem definicji rodziny i ochrony jej w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, zwracając uwagę, że ochrona rodziny oznacza konieczność wprowadzenia minimalnej regulacji poświęconej konkubinatom. Na konferencji omawiane były zmiany w prawie rodzinnym w kontekście zmian społecznych. Omówione zostało także orzecznictwo w zakresie obowiązku alimentacyjnego oraz związków partnerskich, a także zastanawiano się nad koniecznością ponownego zdefiniowania takich pojęć jak „małżeństwo”, „dobro dziecka”, „rodzina”.

Zdjęcie