Radca Prawny Anna Stępień

Radca Prawny Anna Stępień-Sporek

Radca prawny Anna Stępień ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, Academy of European Law na European University Institute we Florencji, a także Szkołę Prawa Niemieckiego oraz Szkołę Prawa Amerykańskiego (organizowane przez Uniwersytet Gdański we współpracy z Uniwersytetem w Kolonii oraz Chicago – Kent College of Law).

W 2005 roku ukończyła aplikację sądową i pozytywnie złożyła egzamin sędziowski. Radca prawny Anna Stępień od 2005 roku jest doktorem nauk prawnych w dziedzinie prawa cywilnego. W latach 2005-2016 była adiunktem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, zaś w latach 2011-2016 uczestniczyła w zespole doradczym Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Była także wiceprzewodniczącą Rady Młodych Naukowców, działającej przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Radca prawny Anna Stępień czynnie wykonuje zawód od 2006 roku. Swoje doświadczenia zawodowe zdobywała pracując w wiodących kancelariach i dużych spółkach z Gdańska, realizując złożone projekty prawne, a także uczestnicząc w negocjacjach oraz przygotowaniu skomplikowanych umów. W swojej praktyce zawodowej Anna Stępień zajmuje się przede wszystkim kompleksową obsługą spółek, umowami związanymi z realizacją inwestycji, a także podziałami majątku małżeńskiego oraz spadkowego i sprawami odszkodowawczymi. Jako radca prawny uczestniczyła w wielu podziałach majątku małżonków oraz spadków o szerokim i skomplikowanym składzie.

Radca prawny Anna Stępień posiada bogate doświadczenie w występowaniu przed sądami różnych instancji, w tym przed Sądem Najwyższym, Naczelnym Sądem Administracyjnym, Trybunałem Konstytucyjnym oraz Europejskim Trybunałem Praw Człowieka.

Radca prawny Anna Stępień z Gdańska ma szerokie doświadczenie w obsłudze prawnej deweloperów, towarzystw budownictwa społecznego, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, w związku z czym doskonale orientuje się zagadnieniach związanych z prawem budowlanym oraz prawem nieruchomości. Prowadzi kompleksową obsługę prawną podmiotów gospodarczych począwszy od sporządzenia umów spółek i rejestracji podmiotów, po bieżącą obsługę i przygotowywanie umów oraz sprawne zakończenie funkcjonowania tych podmiotów.

W 2014 roku radca prawny Anna Stępień została wyróżniona w konkursie „Rising Stars – Prawnicy-liderzy jutra” organizowanym przez Dziennik Gazetę Prawną.

Anna Stępień biegle włada językiem angielskim i świadczy pomoc prawną także w tym języku.

Wykaz publikacji dr Anny Stępień.

 

Kontakt

dr Anna Stępień

radca prawny
tel. (+48) 606 659 692
stepiensporek@kancelaria-sps.pl

Specjalizacja

  • podziały majątku
  • sprawy gospodarcze
  • obsługa deweloperów
  • obsługa spółek
  • nieruchomości