OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA „NOWE PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH”

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA „NOWE PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH”

Autor: kancelaria SPS w Aktualności 11 04 2016

Pragniemy poinformować, iż dr Anna Stępień – Sporek w dniu 5 kwietnia 2016 roku wzięła udział w prestiżowej konferencji dotyczącej nowelizacji ustawy prawo zamówień publicznych wchodzącej w życie dnia 18 kwietnia 2016 roku.

Udział dr Anny Stępień – Sporek w konferencji poszerzył praktyczne zastosowanie nowo wdrażanych regulacji, będących w swej istocie implementacją dyrektyw unijnych 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 roku.

Zapoznanie się przez dr Annę Stępień – Sporek z istotnymi potencjalnymi pułapkami oraz zagrożeniami na gruncie nowelizowanych przepisów wraz z poznaniem nowych głównych problemów w ujęciu biznesowym procesu zamówień publicznych przełoży się wyłącznie na zwiększenie jakości świadczonych przez Kancelarię Stępień – Sporek, Pawelski, Stoppa Spółka Partnerska usług z zakresu środków ochrony prawnej dla wykonawców.

Certyfikat_konf_wzór_Anna Stępień-Sporek