Nowa publikacja dotycząca konkubinatu

Nowa publikacja dotycząca konkubinatu

Autor: kancelaria SPS w Aktualności 09 02 2017

Informujemy, że ukazał się artykuł mec. Anny Stępień-Sporek oraz Margaret Ryznar pt. Cohabitation: Social Changes vs. Protection of Vulnerable Party”, przygotowany na podstawie referatu wygłoszonego przez mec. Annę Stępień-Sporek podczas Międzynarodowej Konferencji Family Law and Family Justice in the 21st Century. Practice and Reform. Konferencja odbyła się na Southwest University of Political Science and Law w Chongquing w dniach 22-23 października 2015 r. Artykuł dotyczy problematyki konkubinatu i kwestii ochrony słabszej strony tego stosunku. Zachęcamy do lektury.