Adwokat Krzysztof Pawelski

Adwokat Krzysztof Pawelski

Adwokat Krzysztof Pawelski ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. W latach 2002-2005 odbywał aplikację sądową, zakończoną złożeniem egzaminu sędziowskiego. Swoją praktykę adwokacką rozpoczął w 2006 roku.

Adwokat Krzysztof Pawelski specjalizuje się w prowadzeniu sporów sądowych, w szczególności z zakresu prawa rodzinnego i karnego. Swoje działania zawodowe koncentruje głównie na prowadzeniu spraw o rozwód i innych spraw rodzinnych, zarówno w Gdańsku, jak i w całej Polsce. Posiada bogate doświadczenie w tym zakresie. Jako pełnomocnik przeprowadził kilkadziesiąt postępowań rozwodowych, niekiedy bardzo skomplikowanych i wielowątkowych oraz liczne postępowania w przedmiocie władzy rodzicielskiej. Adwokat Krzysztof Pawelski prowadzi postępowania o uregulowanie kontaktów, jak również ograniczenie czy też pozbawienie władzy rodzicielskiej, a nadto sprawy alimentacyjne zarówno przed jak i po rozwodzie.

Ponadto adwokat Krzysztof Pawelski oferuje pomoc prawną jako obrońca w sprawach karnych oraz w sprawach o wykroczenia, zarówno na etapie postępowania przygotowawczego, sądowego jak i wykonawczego. Adwokat Krzysztof Pawelski posiada bogate doświadczenie w reprezentacji klientów przed sądami karnymi, w tym w tzw. sprawach aresztowych.

Włada językiem angielskim oraz rosyjskim. Posiada doświadczenie w prowadzeniu spraw klientów z Rosji.

Kontakt

Krzysztof Pawelski

adwokat
tel. (+48) 603 408 202
pawelski@kancelaria-sps.pl

Specjalizacja

  • prowadzeniu sporów sądowych
  • prawo rodzinne i karne
  • sprawy alimentacyjne
  • sprawy rozwodowe